Tjenester

Jeg arbeider som frittstående rådgiver på området samfunns- og myndighetskontakt. I tillegg har jeg en rekke styreverv. Jeg kan bl.a bistå din bedrift slik at dere får en mest mulig målrettet og effektiv kommunikasjon, kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter i saker av betydning for bedriften.

 

Du og din bedrift er eksperter på deres område og dere bør selv tale deres sak overfor myndighetene. Jeg har kunnskap om de offentlige beslutningssystemenes arbeidsmåte og om aktørene i disse systemene. Jeg kan innhente informasjon og hjelpe til med å analysere situasjonen før bedriften bestemmer seg for hvordan dere vil håndtere en sak overfor myndighetene. I tillegg kan jeg bidra med kvalitetsikring av presentasjoner og budskap bedriften skal ha i sine møter med myndighetene. 

 

Min erfaring som tidligere stortingsrepresentant, handelsminister og partileder i Høyre gir meg en solid plattform for å bistå med slike råd.