CV

 Født:   1951
 Sivil Status:   Gift, to barn
 Utdanning:   Hovedfag i statsvitenskap (Cand.polit.), Universitet i Oslo
 Språk:   Norsk og engelsk som arbeidsspråk, snakker også fransk og noe tysk
 Arbeidserfaring:

 - Leder i Unge Høyres Landforbund 1977-79
 - Stortingsrepresentant 1981-97 (finans- og utenrikskomiteen)
 - Handels- og skipsfartsminister i regjeringen Syse 1989-90
 - Leder i Høyre 1991-94
 - Seniorpartner rådgivningsfirmaet EPPA, samfunns- og myndighetskontakt. 1997-98
 - Konserndirektør Aker RGI, samfunns- og myndighetskontakt, 1998- 2002

 Styremedlem :  
 Nåværende:

 - AS.J Ludwig Mowinckles Rederi, styremedlem fra 2008
 - Norsk Medisinaldepot AS (tidligere Vitusapotek AS og NMD Grossisthandel AS) styremedlem fra 2001
 - Stiftelsen Scheibler, nestleder i styret fra 2001, leder fra juni 2013
 - Magda Müller Mowinckels Legat, styremedlem 2002
 - Den Norske Nobelkomité, medlem 2004-2020 , oppnevnt av Stortinget

 - Nobelstiftelsen, styremedlem fra 2009

   
 Tidligere:

- SG Finans AS, styremedlem fra 2011-2016 

- Statoil ASA styremedlem fra høsten 2002 styreleder i 1 mnd. høsten 2003,

   nestleder i styret høsten 2003-høsten 2007
 - Norges Eksportråd, styreleder 2000-2002

 - Styreleder Stifelsesforeningen 2003-2010

 - Clavis Pharma ASA, styremedlem 2007-2012

 - Asker og Bærums Budstikke ASA, styremedlem 1997-2013

 - Flyktningehjelpen, styremedlem 2009-2014